Audyt na najwyższym poziomie

Etyka, uczciwość i profesjonalizm to nasze priorytety

Telefon

+48 33 487-69-37

  • Masz firmę na Śląsku? Działasz w branży Turystycznej lub Gastronomicznej? Masz ziemię i chcesz w nią inwestować? Zgłoś się do nas abyśmy zweryfikowali, czy Twoja działalność może pozyskać środki finansujące 85% przedsięwzięcia – na przedsięwzięcie możesz otrzymać nawet do 500 000 zł! Wkład własny to jedynie 15%.  SOLACE wzniesie dla Ciebie 2 budynki Plusenergetyczne w […]

  • Fundusze unijne wnioski dofinansowania

    Informacje o naborze Konkurs nie jest podzielony na rundy Termin, od którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2021 r. (od godziny 8:00).Termin, do którego można składać wnioski – 18 maja 2021 r. (do godziny 12:00:00).Termin rozstrzygnięcia może ulec wydłużeniu w przypadku wpływu znacznej liczby wniosków.Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez […]

  • Fundusze unijne wnioski dofinansowania

    Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach specjalizacji RIS WSL 2013-2020 – MEDYCYNA. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 20 304 900,00 PLN

Szukaj w Kancelaria Audytorska