Audyt na najwyższym poziomie

Etyka, uczciwość i profesjonalizm to nasze priorytety

Telefon

+48 33 487-69-37

 • Masz firmę na Śląsku? Działasz w branży Turystycznej lub Gastronomicznej? Masz ziemię i chcesz w nią inwestować? Zgłoś się do nas abyśmy zweryfikowali, czy Twoja działalność może pozyskać środki finansujące 85% przedsięwzięcia – na przedsięwzięcie możesz otrzymać nawet do 500 000 zł! Wkład własny to jedynie 15%.  SOLACE wzniesie dla Ciebie 2 budynki Plusenergetyczne w […]

 • Fundusze unijne wnioski dofinansowania

  Informacje o naborze Konkurs nie jest podzielony na rundy Termin, od którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2021 r. (od godziny 8:00).Termin, do którego można składać wnioski – 18 maja 2021 r. (do godziny 12:00:00).Termin rozstrzygnięcia może ulec wydłużeniu w przypadku wpływu znacznej liczby wniosków.Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez […]

 • Fundusze unijne wnioski dofinansowania

  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Typ projektu I Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej oraz II Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach specjalizacji RIS WSL 2013-2020 – MEDYCYNA. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 20 304 900,00 PLN

 • Konferencja audyt

  OKREŚLENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNOŚCI/poszukiwanie pomysłów – warsztaty.

  Innowacja to szansa na zwiększenie przewagi rynkowej, a często najlepszy sposób na usprawnienie procesu produkcji i redukcję kosztów. Poza tym, innowacja produktowa bądź procesowa to podstawa pozyskania dofinansowania w przeważającej większości konkursów unijnych. Nie masz pomysłu na innowację? Masz pomysł, ale nie jesteś przekonany co do jego potencjału?
   Wytłumaczymy Wam czym jest innowacja produktowa, innowacja procesowa,
  badanie stanu techniki, zgłoszenie patentowe;
   Razem z Tobą i Twoimi pracownikami opracujemy nowe rozwiązania – propozycje na kluczową innowację produktową lub procesową.

 • Fundusze unijne konkursy

  Finansowanie usługi i szkoleń Kancelarii EXPERIO przez MARR w ramach tzw. BON SUKCESU- poziom dofinansowania do 95% .
  Opis zasad dofinansowania oraz zasad aplikowania.

 • Fundusze unijne konkursy

  Finansowanie usługi i szkoleń Kancelarii EXPERIO z bazy usług rozwojowych – poziom dofinansowania od 50% do 80%.
  Opis zasad dofinansowania oraz zasad aplikowania i wymaganych dokumentów

 • Fundusze unijne wnioski dofinansowania

  Przedstawiamy zakres tematyczny konkursu 8/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – urządzenia grzewcze, którego nabór zaplanowano na okres od 9 grudnia 2019r. do 31 marca 2020r. Agenda badawcza obejmuje obszary: Konstrukcja i instalacja pomp ciepła Pompy ciepła w przemyśle i ciepłownictwie Konstrukcje kotłów Automatyka i systemy sterowania kotłów Konstrukcje indywidualne ogrzewacze pomieszczeń Urządzenia dla ciepłownictwa Fotowoltaika Proponujemy pobranie >>załącznika<< ze […]

 • Newsy artykuły na temat defraudacji i audytu

  W związku z rozwojem naszych usług poszukujemy Kandydatów do naszego zespołu. W zakresie projektów UE poszukujemy ambitnej osoby z wysoką kulturą osobistą posiadającej chęć rozwoju i samorealizacji oraz zaangażowanej w realizację planowanych zadań.  W zakresie marketingu internetowego poszukujemy osoby posiadającej chęć rozwoju i samorealizacji oraz zaangażowanej w realizację planowanych zadań. Cennym będzie praktyczne doświadczenie oraz […]

 • W związku ze zmianą wewnętrznych regulacji dotyczących zasad komunikacji w Kancelarii Audytorskiej EXPERIO chcielibyśmy poinformować o nowych adresach mailowych, które mam nadzieję usprawnią naszą wspólną komunikację. Wskazane adresy mailowe są przyporządkowane do określonych sekcji i pracowników Kancelarii, którzy odpowiadają za realizację usług w poszczególnych obszarach.   W związku z powyższym, prosimy o kierowanie korespondencji na […]

 • Fundusze unijne konkursy

  W przypadku potrzeb i planu inwestycji w prowadzenie badań B+R chcielibyśmy przedstawić naszą propozycję konkursów w 2018 roku. Propozycja konkursów związana jest z naszą analizą opłacalności i atrakcyjnością wsparcia (dofinansowania) poszczególnych konkursów.   Konkursy pozwalające dofinansować przeprowadzenie prac B+R –  terminy naborów w NCBiR: „Szybka ścieżka” dla MSP – pierwszy nabór (budżet – 700 mln […]