Fundusze unijne wnioski dofinansowania

Informacje o naborze

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2021 r. (od godziny 8:00).
Termin, do którego można składać wnioski – 18 maja 2021 r. (do godziny 12:00:00).
Termin rozstrzygnięcia może ulec wydłużeniu w przypadku wpływu znacznej liczby wniosków.
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu:
PAŹDZIERNIK 2021, IV kwartał 2021

Kto i na co może dostać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności, prowadzących przeważającą (dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego:


• 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich;
• 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
• 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
• 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
• 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
• 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
• 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
• 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
• 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
• 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
• 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
• 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
• 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
• 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
• 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
• 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Przeważająca (dominująca) działalność gospodarcza zgodnie ze wskazanymi powyżej kodami PKD musi znajdować się w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy na dzień 31.12.2020r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu Inwestycje w MŚP.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze: 76 707 400 PLN

Poziom dofinansowania projektu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – 85% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw.
 


Wartość projektu


Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa: 500 000,00 PLN

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy formularz kontaktowy:

Trwa wczytywanie

Zostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.