Audyt na najwyższym poziomie

Etyka, uczciwość i profesjonalizm to nasze priorytety

Telefon

+48 33 487-69-37

Dlaczego Kancelaria Audytorska EXPERIO?

  • Procesy antydefraudacyjne

   Doświadczenie i gwarancja na wykrycie defruadacji w Firmach !

  • Obiektywizm i poufność w działaniach

   Obiektywnie oceniamy wszystkie procesy, a wskazane rekomendacje zawsze popieramy ustalonymi kryteriami. Nigdy nie udostępniamy danych, raportów, wniosków osobom nieupoważnionym.

  • Budowanie i wdrażanie polityk antydefraudacyjnych

   Budowanie i wdrażanie polityk antydefraudacyjnych – pełne zabezpieczenie w zakresie analizy ryzyka defraudacji.

  • Konsulting

   Konsulting

  • Audyt zewnętrzny działalności statutowej

   od 8000 zł

  • Audyt zewnętrzny projektów dofinansowanych ze środków UE

   od 8000 zł

  • Badanie w zakresie oceny ryzyka defraudacji (kwota bazowa „od”)

   10 000 zł

  • Usługi doradcze (eksperckie) – specjalista („od”)

   350 zł/h

  • Usługi doradcze (eksperckie) – manager („od”)

   500 zł/h

  • Audyt zewnętrzny działalności statutowej

   od 8000 zł

  • Audyt wewnętrzny – monitoring jednostki („od”)

   3000 zł

Kancelaria Audytorska EXPERIO

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny, rachunkowość kreatywna, procesy antydefraudacyjne, wsparcie w odzyskiwaniu zdefraudowanych zasobów Firm (w tym w procesach sądowych wobec nieuczciwych pracowników)

 •  Prowadzenie audytu wewnętrznego w Firmach i Organizacjach (w tym sektora finansów publicznych)
 • Audyt zewnętrzny (w tym na zlecenie) 
 • Audyt projektów dofinansowanych z funduszy UE
 • Audyt działalności statutowej (jednostek naukowych)
 • Audyt i wykrywanie defraudacji
 • Przeciwdziałanie i procedury anti-fraud

Ostatnie wpisy