Audyt na najwyższym poziomie

Etyka, uczciwość i profesjonalizm to nasze priorytety

Telefon

+48 33 487-69-37

Nasz proces (usługi wg kategorii)

 • Audyt zewnętrzny

  Audyt zewnętrzny:

  – audyt działalności statutowej

  – audyt projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (środków UE)

 • Procesy antydefraudacyjne

  Procesy antydefraudacyjne, a w tym:
  – przeciwdziałanie defraudacjom w Firmach
  – wykrywanie defraudacji
  – „hot-line” dla Firm – zgłaszanie zagrożeń przez pracowników Firmy
  – budowanie i wdrażanie polityk antydefraudacyjnych

 • Rachunkowość i finanse

  Usługi związane z prowadzeniem i doradztwem w zakresie:
  – doradztwa i prowadzenia finansów
  – opracowania Polityki Rachunkowości (i Planu Kont) wraz z możliwością prowadzenia ksiąg jako Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy
  – prowadzenia i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków UE (Kierownik Projektu, Główny Księgowy projektu)
  – wsparcie w uruchamianiu działalności oraz pomoc przy prowadzeniu ksiąg

 • Konsulting

  Usługi konsultingu i doradztwa.

Nasze ceny   (kwoty netto szacunkowe)

 • Audyt zewnętrzny działalności statutowej

  od 8000 zł

 • Audyt zewnętrzny projektów dofinansowanych ze środków UE

  od 8000 zł

 • Badanie w zakresie oceny ryzyka defraudacji

  10 000 zł

 • Audyt wewnętrzny – monitoring jednostki

  3000 zł

 • Konsultajce (kluczowe)

  200 zł/h

 • Konsultacje – specjalista

  120 zł/h

Nasze zobowiązanie (gwarantujemy)

 • Audyt Wewnętrzny

  Prowadzimy Audyt Wewnętrzny na podstawie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego wydanymi przez THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS

 • Audyt zewnętrzny

  Gwarantujemy realizację audytu zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie badania działalności statutowej oraz wytycznymi w zakresie badania projektów dofinansowanych ze środków UE. Badanie zawsze realizowane jest terminowo i celowo – zgodnie z założeniami i celami zlecenia.

 • Procesy antydefraudacyjne

  W przypadku badań antydefraudacyjnych, gwarantując jakość i skuteczność, możemy zobowiązać się do wykonania zlecenia bezpłatnie w przypadku braku efektów!

 • Konsulting

  Usługi doradcze realizujemy przy zapewnieniu celów jednostki – Firmy. Stawiamy na etykę, dyskrecję i profesjonalizm. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, a opracowane i wdrażane procedury dostosowywane są do danej Firmy (nie stosujemy szablonów!).

   

Zapraszamy do kontaktu

Kliknij aby przejść dalej

Kliknij tutaj