Konferencja audyt

I. Analiza potencjału przedsiębiorstwa

1. WSTĘPNA KONSULTACJA POTRZEB ROZWOJOWYCH FIRMY (usługa bezpłatna)

Pierwsze spotkanie to doskonała okazja, żeby poznać siebie nawzajem i określić potrzeby rozwojowe Twojej firmy. 

 • Zadamy Ci pytania dotyczące ilości pracowników, obrotów, posiadanych zasobów, technologii, rynku, problemów i oczekiwań
 • Opowiesz nam o historii firmy, specyfice branży – możesz również nas po niej oprowadzićJ
 • Przedstawimy Ci zasady współpracy – również możliwości dofinansowania naszych usług doradczych.
 • Spotkanie potrwa ok. 2 godz.


2. OKREŚLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA (usługa płatna – konsultacja kluczowa)

Podczas drugiego spotkania omówimy konkursy jakie dopasowaliśmy do potrzeb i możliwości Twojej firmy.

 • Zaprezentujemy programy i konkursy na dofinansowania dostosowane do potrzeb rozwojowych Twojej firmy w tym:
  • wymagania konkursów
  • poziom i warunki dofinansowania
  • rodzaj kosztów podlegających dofinansowaniu i sposoby ich rozliczania
  • zasoby do zaplanowania
  • możliwości nawiązania konsorcjum
  • czas trwania konkursu
  • czas na przygotowanie aplikacji
 • opracowane przez nas konspekty do omawianych konkursów otrzymasz drogą mailową po spotkaniu/po podpisaniu umowy,
 • po podpisaniu umowy na pozyskanie dofinansowania otrzymasz dostęp do wewnętrznej bazy wiedzy przygotowanej przez naszych specjalistów (w tym szkoleń e-learningowych) z obszaru kosztów kwalifikowalnych w poszczególnych konkursach, zasobów ….
 • Omówimy potencjał innowacyjności w Twojej firmie – w przypadku potrzeby opracowania/określenia innowacyjnego produktu lub technologii zaproponujemy Ci warsztaty innowacyjności (kolejne spotkanie)
 • Spotkanie potrwa ok. 2 – 4 godz.


II. OKREŚLENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNOŚCI/poszukiwanie pomysłów – warsztaty (usługa płatna – cena warsztatu)

Innowacja to szansa na zwiększenie przewagi rynkowej, a często najlepszy sposób na usprawnienie procesu produkcji i redukcję kosztów. Poza tym, innowacja produktowa bądź procesowa to podstawa pozyskania dofinansowania w przeważającej większości konkursów unijnych. Nie masz pomysłu na innowację? Masz pomysł, ale nie jesteś przekonany co do jego potencjału?  

 • Wytłumaczymy Wam czym jest innowacja produktowa, innowacja procesowa, badanie stanu techniki, zgłoszenie patentowe;
 • Razem z Tobą i Twoimi pracownikami opracujemy nowe rozwiązania – propozycje na kluczową innowację produktową lub procesową;
 • Wykorzystamy przykłady z otoczenia i zaprzyjaźnionych firm, żeby Was zainspirować;
 • Warsztaty prowadzone będą w oparciu o Model Biznesowy Canvas Lean Canvas, które pozwalają spojrzeć na innowację pod kątem kluczowych aspektów biznesu – wartości innowacji dla klienta, grupy docelowych klientów i sposobów komunikacji z nimi, kanałów dystrybucji, kluczowych zasobów i partnerów oraz struktury kosztów i przychodów. Model pomaga przepracować te kluczowe elementy oraz znaleźć nowe, dotychczas niewykorzystywane możliwości oraz określić przewagę konkurencyjną w kontekście opracowywanej innowacji.
 • Podpowiemy Ci jak sparametryzować innowację;
 • Pomożemy podjąć Ci decyzję jak ją opracować, wdrożyć na rynek i sfinansować ten proces; 

Źródłem innowacyjności przedsiębiorstwa są nie tylko jego własne zasoby czy efekty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, ale także zasoby zewnętrzne z otoczenia biznesowego, o których firmy często nie wiedzą.

 • Jeśli Twoje zasoby są niewystarczające – pomożemy Ci znaleźć konsorcjanta 
 • Czas trwania warsztatu to ok. 8 godz. (ze względu na specyfikę branży, zasoby firmy, zakres i rodzaj innowacji okazać się może, że będziemy potrzebowali kolejnego spotkania warsztatowego).


III. Usługa POZYSKANIE DOFINANSOWANIA (usługa płatna – cennik uzależniony od rodzaju konkursu)

 1. Kompletny wniosek (aplikację) o dofinansowanie projektu, a w nim: 
  • analiza rynku w skali Polski (otoczenie rynkowe i konkurencja, pojemność rynku, analiza potrzeb segmentu docelowego) 
  • studium wykonalności, 
  • opis i analiza innowacyjnego produktu i/lub procesu
  • analiza opłacalności wdrożenia innowacji do działalności przedsiębiorstwa
  • analiza problemów badawczych (jeśli projekt tego wymaga)
  • opis prac badawczo-rozwojowych (jeśli projekt tego wymaga)
   • cena usługi nie zawiera: Badania Stanu Techniki (analizy i zgłoszeń patentowych), opinii prawnych, wyceny zasobów niezbędnych do realizacji projektu, zapytań ofertowych, pozyskania listów intencyjnych, pozyskania konsorcjantów, analizy rynku i studium wykonalności w skali pozakrajowej
 2. Komunikacja z jednostką pośredniczącą w pozyskaniu funduszy, czyli:
  • złożenie kompletnej aplikacji wraz z załącznikami w systemie operatora,
  • w razie potrzeby korekta wskazanych przez operatora/recenzentów obszarów,
  • monitoring wyników i przekazywanie Ci informacji na bieżąco,
  • pośrednictwo w negocjacjach z instytucją udzielającą wsparcia, przekazywanie kluczowych informacji dotyczących podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
  • w razie niepowodzenia przeprowadzenie procedury odwoławczej.


IV. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM (usługa płatna)

Każdy projekt na etapie realizacji wymaga określenia kadry nim zarządzającej. Wymogiem formalnym z punktu widzenia instytucji pośredniczącej (np. PARP, NCBiR) jest przedstawienie – na etapie przygotowania aplikacji – kompetencji osób stanowiących kadrę zarządzającą. Wytypowane osoby muszą posiadać doświadczenie w zarządzaniu projektami danego typu, odpowiednie wykształcenie i certyfikaty.

Jeśli potrzebujesz wzmocnić swój zespół o osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, to pomożemy Ci to zrobić. W ramach pomocy w zarządzaniu projektem:

 • Przeszkolimy Twój zespół w obszarze zasad realizacji projektów unijnych
 • Przygotujemy wewnętrze procedury w zakresie zarządzania projektem zgodne z wymogami PRINCE2.
 • Będziemy reprezentowali Twoją firmę w kontaktach z instytucją udzielającą wsparcia
 • Konsultacje wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do wprowadzenia zmian w umowie bądź wniosku o dofinansowanie (w razie potrzeby)
 • Analiza ryzyka realizacji projektu wraz z wskazaniem możliwości reakcji
 • Wsparcie w realizacji zamówień publicznych
 • Wsparcie w przygotowaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych dla projektu
 • Przeszkolimy Twój zespół księgowy nt. prowadzenia finansów projektu
 • Przygotujemy wnioski o płatność wraz z załącznikami,
 • Poprowadzimy nadzór nad kwalifikowalnością wydatków w projekcie wraz z monitoringiem realizacji budżetu projektu, tak by maksymalizować szanse na jego optymalne wykonanie,
 • Pomożemy w przygotowaniu raportów, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przez instytucję udzielającą wsparcia,
 • Zapewnimy pełną obsługa systemu SL (wnioski o zaliczki, o płatność, baza personelu itd.)


Zostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.