Audyt na najwyższym poziomie

Etyka, uczciwość i profesjonalizm to nasze priorytety

Telefon

+48 33 487-69-37

  • Fundusze unijne wnioski dofinansowania

    Od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Wprowadzono m. in. zmiany dotyczące: bazy personelu (podrozdział 6.15 Koszty pośrednie) – w bazie tej nie będą rejestrowane dane personelu projektu w przypadku, gdy koszty personelu są rozliczane z wykorzystaniem metod uproszczonych, niezależnie od źródła […]

  • Pracuj w kancelarii

    Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. IT  miejsce pracy: Bielsko-Biała   Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zagadnień związanych z PHP / HTML / CSS / AJAX / MYSQL / JQUERY, umiejętność dobrej organizacji pracy, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, silna motywacja i zorientowanie na cel, zdolności interpersonalne i łatwość w budowaniu efektywnej komunikacji z klientami […]

Szukaj w Kancelaria Audytorska