Audyt na najwyższym poziomie

Etyka, uczciwość i profesjonalizm to nasze priorytety

Telefon

+48 33 487-69-37

Specjalista ds. rozwoju (projekty UE) w Kancelarii Audytorskiej

Poszukujemy osoby posiadającej chęć rozwoju i samorealizacji oraz zaangażowanej w realizację planowanych zadań. Cennym będzie praktyczne doświadczenie oraz zdolności pozyskiwania wiedzy, informacji. 

Ze względu na nasz profil, prowadzenie audytów zewnętrznych oraz świadczenie usług doradczych związanych z rozwojem biznesu (oraz jego zabezpieczania), zapraszamy do składania aplikacji osoby o profilu związanym z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie i/lub rozwojem biznesu i/lub marketingiem. 

Zapoznamy się z każdą aplikacją. 

Obowiązki

 1. Samodzielne przygotowanie wniosków o dofinansowanie – przede wszystkim związanych z pracami badawczo-rozwojowymi (oraz konkursami pokrewnymi związanymi z rozwojem)
 2. Udział w opracowywaniu koncepcji projektów badawczo-rozwojowych realizowane w oparciu o potrzeby rozwojowe i możliwości Firmy
 3. Opracowywanie konspektów, materiałów informacyjnych dotyczących możliwości finansowania działalności B+R
 4. Opracowywanie ankiet oraz przeprowadzanie badań rynkowych w zakresie finansowania działalności B+R (m.in. z wykorzystaniem narzędzi własnych narzędzi oraz social media)

Wymagania (lub mile widziane):

 1. Doświadczenie w zakresie opracowywania i/lub realizowania projektów dofinansowanych ze środków UE. Preferowane projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne
 2. Udział w realizacji projektów/planów/działań związanych z rozwojem usług lub produktów (np. wprowadzenie nowych produktów w firmie).
 3. Doświadczenie w opracowaniu analiz dot. potencjału rynku (konkurencji, zapotrzebowania rynku).
 4. Doświadczenie w zakresie oceny opłacalności podejmowanych przedsięwzięć w firmie (ocena polityki cenowej, kosztów firmy).

Dodatkowe (uzupełniające) wymagania:

 1. Dodatkowo: znajomość podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowych procesów kontrolnych w działalności firmy (procesów w zakresie realizowanych projektów lub w ramach zasad funkcjonowania poszczególnych działów firmy),
 2. Umiejętność pracy pod presją czasu – koncentracja na wynikach i efektach pracy. 

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę z ustaloną pensją podstawową oraz precyzyjnie ustalonymi premiami związanymi z efektami pracy. 
 2. Zatrudnienie na czas próbny 3 miesiące, następnie na czas określony (maksymalnie do 12 miesięcy) po którym umowa na czas nieokreślony, 
 3. Możliwość elastycznego czasu pracy, włączając w to również pracę zdalną.
 4. Możliwość udziału w audytach zewnętrznych (projektów UE, działalności statutowej)
 5. Udział w szkoleniach wewnętrznych, a po okresie próbnym w szkoleniach zewnętrznych 

Aplikacje należy przesyłać na adres kadry@kancelaria-experio.plz kodem EXP/AU/19/01/98 w tytule wiadomości. 

Warunkiem koniecznym do złożenia aplikacji jest oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie innych danych osobowych niż wynikające z Kodeksu Pracy i odrębnych ustaw na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych biometrycznych na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Administratorem danych jest Kancelaria Audytorska EXPERIO z siedzibą przy ulicy Wilczej 39, 43-300 Bielsko-Biała. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.