Audyt na najwyższym poziomie

Etyka, uczciwość i profesjonalizm to nasze priorytety

Telefon

+48 33 487-69-37

  • Firma M Sp. z o.o. jest producentem innowacyjnego instrumentu MUSICON, który pozwala dzieciom powyżej 3 roku życia na komponowanie własnej muzyki, odtwarzanie ulubionych piosenek czy układanie wzorów na instrumencie, które później są odgrywane.

  • Dobra Energia Sp. z o.o. to firma z Jędrzejowa zajmująca się recyklingiem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Na terenie firmy magazynowane są odpady przemysłowe, które po sortowaniu i przepakowaniu przewożone są do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.