Horyzont dla polskich przedsiębiorców

Horyzont 2020 to największy unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (The Framework Programme for Research and Innovation), którego głównym celem jest wspieranie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy poprzez dofinansowanie badań, rozwoju i innowacji (fundusz programu dedykowany na lata 2014-2020 to około 80 mld EUR).  To odpowiedź na inicjatywę strategii Europa 2020 jaką jest „Unia innowacji” – projekt na rzecz innowacyjnych pomysłów, które powinny przeradzać się w nowe produkty i usługi. H2020 to program, który przenosząc świetne pomysły z laboratorium na rynek przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Program Horyzont 2020 składa się z trzech głównych filarów:

 • doskonała baza naukowa (Excellent Science) – wzmocnienie jakości bazy naukowej UE przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności europejskiego systemu badań i innowacji na świecie;
 • wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership) – przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji w celu zapewnienia małym i średnim przedsiębiorstwom możliwości zaistnienia na rynku światowym;
 • wyzwania społeczne (Societal Challenges) – narzędzia do wdrażania polityk
  i wyzwań społecznych określonych w strategii „Europa 2020”.

Do 31 maja 2017 roku w ramach budżetu H2020 przyjęto do finansowania 62 254 uczestnictw. Największym beneficjentem środków są Niemcy (ok 4,4 mld euro,
co stanowiło prawie 18% budżetu przyznanego dla wszystkich krajów UE).

Polska z 1015 finansowanymi uczestnictwami i sumą finansowania wynoszącą 237 772 377 euro, stanowiącą niecały procent przyznanego ogółem finansowania.


Źródło: „Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską: Horyzont 2020” – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


Horyzont 2020 jest otwarty dla wszystkich, w tym także dla małych i średnich przedsiębiorstw – około 20% całkowitego budżetu programu przeznaczone jest na udział MŚP w programie. Jednym z typów projektów adresowanym bezpośrednio do MŚP jest instrument „Innowacje w MŚP”.

Instrument MŚP oferuje pomoc w ramach trzech faz rozwoju przedsiębiorstwa:

 • Faza I – ocenę potencjału technicznego/praktycznego i komercyjnego projektu z uwzględnieniem jego innowacyjnego charakteru w danej branży.
 • Faza II – plan komercjalizacji oraz opis działań gwarantujących powodzenie projektu
 • Faza III – możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia i doradztwa biznesowego


Źródło: „Horyzont 2020 – program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji” – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W części programu dotyczących MŚP (Innovation in SME) do 31 maja 2017 r. kraje UE uzyskały finansowanie dla 1377 uczestnictw na sumę 98 200 137 euro. Polska uzyskała finansowanie dla 86 uczestnictw (6,25% H2020 dla krajów UE) na sumę 5 758 894 euro (5,86% całej puli H2020 dla krajów UE), zajmując 6 miejsce.


Źródło: „Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską: Horyzont 2020” – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


W ostatniej rozstrzygniętej turze naborów w ramach poszczególnych faz dotyczących Instrumentu MŚP przyznane przez Komisję Europejska dofinansowanie przedstawia się w następujących liczbach.

Wśród wybranych do dofinansowanie w ramach Fazy I znalazły się tylko 4 firmy z Polski, w tym jedna współpracująca od 2017 r. z Kancelarią Audytorską EXPERIO firma M Sp. z o.o. z Ustronia. 

Firma M Sp. z o.o. jest producentem innowacyjnego instrumentu MUSICON, który pozwala dzieciom powyżej 3 roku życia na komponowanie własnej muzyki, odtwarzanie ulubionych piosenek czy układanie wzorów na instrumencie, które później są odgrywane. 

MUSICON został stworzony przez rodzeństwo Kamila oraz Idę Laszuk przede wszystkim z myślą o dzieciach oraz ich rozwoju – produkt stymuluje kreatywność dzieci, ponieważ nie muszą one uczyć się jego obsługi, lecz mogą dowoli eksperymentować komponując dźwięki we własnym stylu, a przy tym rozwijać swoje umiejętności. Szerzej o funkcjonalności instrumentu możecie Państwo obejrzeć pod adresem:https://www.youtube.com/watch?v=C8z4ZgLCTqY 

MUSICON poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań oraz ogromną funkcjonalność – walory edukacyjne oraz terapeutyczne, bezsprzecznie przekonywał do swojej innowacyjności. Doskonałym potwierdzeniem jego nowości produktowej jest dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego pn.  „Musicon – innowacyjne muzyczne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży”. Wskazany projekt był inicjatorem rozpoczętej współpracy pomiędzy Kancelarią Audytorską EXPERIO a Firmą M Sp. z o.o. (przygotowanie oraz realizacja projektu w okresie 11.2017 – 10.2018). Projekt o wartości 1 465 745,43 zł realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 090 244,93 zł.

MUSICON zdobył również liczne nagrody w największych światowych konkursach zarówno w zakresie projektowana, jak i podejścia edukacyjnego m.in.: Gress Education Awards Finalist 2018 (Dubaj); Design Award 2017 (Monachium), Reddot Design Award Winner 2012 (Singapur), Śląska Rzecz (Cieszyn 2018), Bett Awards 2019 Finalist (Londyn), Shortlisted reimagine Education Awards 2018 (Filadelfia), C7712DA Winner (Nowy Jork 2012), Index: Design to Improve Life (Kopenhaga 2012, 2107)

Twórcy instrumentu w porozumieniu z placówkami edukacyjnymi oraz terapeutycznymi na bieżąco pracują na rozszerzeniem gamy jego walorów edukacyjnych oraz terapeutycznych np. wyposażenie o dodatkowe instrumenty lub pomoce edukacyjne, tak aby MUSICON mógł być wykorzystywany nie tylko do zabawy, ale i również mógł pomagać dzieciom z niepełnosprawnościami. 

Kancelaria EXPERIO chcąc wspierać młodych polskich przedsiębiorców oraz ich nowe pomysły związane z rozwojem produktu na bieżąco współpracuje z firmą M Sp. z o.o. w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy pozwalających sfinansować nowe rozwiązania. W tym roku wspólnie zostały opracowane dwa nowe projekty, a w tym właśnie ten który został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską i otrzymał dofinansowanie w ramach Fazy I konkursu H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 (SME Instrument) – projekt o nazwie „A complex educational tool based on the power of music, dedicated to preparing children for the challenges of the future by supporting global educational and therapeutic systems”. Celem wskazanego projektu jest przede wszystkim przygotowanie produktu Musicon BAND, który pozwoli na:

 • naukę programowania od najmłodszych lat poprzez zabawę oraz muzykę bez konieczności wykorzystania narzędzi cyfrowych;
 • wykorzystanie nieformalnych metod nauczania, których celem jest rozwijanie kreatywności oraz innowacyjności poprzez muzykę oraz sztukę – pobudzanie ciekawości dzieci, ich wyobraźni i chęci eksperymentowania oraz pomagania im w rozwijaniu umiejętności takich jak krytyczne myślenie, podejmowanie nowych działań czy rozwiązywanie problemów;
 • pracę terapeutyczną wspomagającą rozwój psychomotoryczny w celu wyrównania deficytów poznawczych i społeczno-emocjonalnych dzieci.

Wierząc w ogromny potencjał produktu jakim jest MUSICON będziemy na bieżąco starać się wspierać działalność rozwojową firmy i mamy pewność, że jeszcze nie raz usłyszymy o odnoszącej sukcesy w skali międzynarodowej Firmie M Sp. z o.o. 

Wiecej informacji o tym wspaniałym produkcie jakim jest MUSICON oraz jego Twórcach możecie Państwo możecie znaleźć pod adresem: http://www.musiconclub.com/

Mamy nadzieję, że Firma M Sp. z o.o. będzie przykładem i mobilizacją dla innym polskich przedsiębiorstw do podjęcia kroków związanych z rozwojem i umiędzynarodowieniem swoich pomysłów.

Zostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.