Newsy artykuły na temat defraudacji i audytu

Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

Dlaczego i dla kogo Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.

Obowiązek ten zostanie nałożony na podatników w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.). Nowelizacji tej dokonano w drodze ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, dalej: ustawa nowelizująca). Tutaj możesz pobrać >> Tekst ujednolicony ordynacji podatkowej << . Wprowadzenie takiego obowiązku oraz stosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych pozwoli „skarbówce” na przeprowadzania większej ilości (krótszy czas) przeprowadzania kontroli skarbowych. W uzasadnieniu wprowadzonych przepisów czytamy

[quote_right]Chodzi o to, aby można było w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów informatycznych, wyodrębnić niezbędne dane merytoryczne. Intencją projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemów księgowych nowej funkcjonalności, tj. możliwości edycji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w oparciu o powszechnie stosowany w komunikacji elektronicznej standard XML.[/quote_right]

Na podstawie art. 29 ustawy nowelizującej w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. przedsiębiorcy MSP mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego. Możliwość ta nie oznacza bezwzględnego obowiązku przekazywania danych w tym formacie. Powinność ta będzie na tych przedsiębiorcach spoczywać dopiero od 1 lipca 2018 r., czyli 2 lata po tym, jak obowiązek ten dotknie dużych przedsiębiorców (od 1 lipca 2016r.).

Poniżej prezentujemy treść artykułu 193a ordynacji podatkowej:

Art. 193a. § 1. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

§ 2. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Naszym zdaniem wprowadzenie takiego standardu pozwoli audytorom na sprawniejsze przeprowadzanie audytów finansowych.

Ministerstwo Finansów prowadziło konsultacje w sprawie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wynikiem prowadzonych z końcem 2015 roku konsultacji są opracowane i prezentowane poniżej do pobrania opisy struktur logicznych poszczególnych ksiąg i dowodów księgowych. W trakcie konsultacji pojawiły się pytania odnośnie JPK, a tutaj możesz pobrać >> pytania i odpowiedzi dotyczące JPK (pdf) <<.

Pliki do pobrania:

>> Księgi rachunkowe – JPK_KR.xsd ( 18 KB ) <<

>> Księgi rachunkowe – JPK_KR.pdf ( 881 KB ) <<

>> Wyciąg bankowy – JPK_WB.xsd ( 8 KB ) <<

>> Wyciąg bankowy – JPK_WB.pdf ( 470 KB ) <<

>> Magazyn – JPK_MAG.xsd ( 24 KB ) <<

>> Magazyn – JPK_MAG.pdf ( 1130 KB ) <<

>> Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT.xsd ( 22 KB ) <<

>> Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT.pdf ( 972 KB ) <<

>> Faktury VAT – JPK_FA.xsd ( 34 KB ) <<

>> Faktury VAT – JPK_FA.pdf ( 1205 KB ) <<

>> Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR.xsd ( 11 KB ) <<

>> Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR.pdf ( 594 KB ) <<

>> Ewidencja przychodów – JPK_EWP.xsd ( 9 KB ) <<

>> Ewidencja przychodów – JPK_EWP.pdf ( 489 KB ) <<

 

Źródło: >> MInisterstwo Finansów <<

1 Komentarze
  • Opublikowane przez Edmund 13 października, 2016 at 8:47 pm

    Życzę samych sukcesów. Edmund

    Odpowiedź

Zostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.