Fundusze unijne konkursy

Informujemy o nowym konkursie na prowadzenie prac B+R. Krótki opis warunków konkursu podajemy poniżej, a szczegółowe opracowanie (Konspekt) możesz pobrać z naszego serwera klikając w link:

„Konspekt NCBiR – prowadzenie prac B+R – Konkurs 5/1.1.1/2017 „

 

Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałania 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Konkurs 5/1.1.1/2017: konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

 

W   ramach konkursu   IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.

 

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia MNiSW, t.j.:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych;
  • 200 000 euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
  • 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

 

Wnioski   o   dofinansowanie składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. (do godz. 16.00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 etapy. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w następujących terminach:

  • od 2 października do 31 października;
  • od 1 listopada do 30 listopada;
  • od 1 grudnia do 29 grudnia.

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.

 

Dalsze, szczegółowe informacje (wraz z kryteriami wyboru) znajdują się w załączonym konspekcie. Konspekt możesz pobrać >>TUTAJ<<

Zostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.