Fundusze unijne konkursy

Nasze usługi mogą być dofinansowane dla Firm, które zarejestrowane są na terenie województwa śląskiego.

Poziom dofinansowania wynosi od 50% (dla średnich przedsiębrstw) do max. 80% dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania (dla średnich przedsiębiorstw) może być zwiększony – nawet do 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych kryteriów.

Zasady dofinansowania z BUR – opis

Wielkość dofinansowania jest ustalana w zależności od wielkości przedsiębiorstwa,  które bierze udział w usługach. Wielkość dofinansowania można dodatkowo zwiększyć o 10% lecz nie więcej niż 80%  wykazując się np.

  1. przychodami z działalności w ramach co najmniej jednej z branż  kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: 

B. Górnictwo i wydobywanie,

F. Budownictwo, 

M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczne oraz 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,

2. z grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj.

  • prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD:         

M. Działalność profesjonalna naukowa  i techniczna,

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  oraz 

P. Edukacja,

3. o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD:

C. Przetwórstwo przemysłowe, 

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,                        

E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  i odpadami oraz działalność związana  z rekultywacją,

H. Transport i gospodarka magazynowa, 

J. Informacja i komunikacja.

Powyżej są wymienione wszystkie przypadki, które są powiązane z wpisami do PKD, a dzięki którym można uzyskać zwiększone dofinansowanie. 

Dodatkowe 10% można również uzyskać  jeżeli przedsiębiorstwo,  które bierze udział w usłudze wykazuje wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 6%,

Dodatkowe 10% można uzyskać jeżeli przedsiębiorstwo, które bierze udział w usłudze posiada wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach co najmniej 35,97% są to osoby,  które nie ukończyły studiów,

Dodatkowe 10% można również uzyskać  jeżeli przedsiębiorstwo,  które bierze udziałw usłudze wykazuje wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ na poziomie 26,04%.

           

  Jak jest określana wielkość przedsiębiorstwa, przedstawia tabela poniżej.

Wielkość przedsiębiorstwa Liczba personelu Roczny obrót Roczna suma bilansowa
mikro < 10 ≤ 2 mln euro lub ≤ 2 mln euro
małe < 50 ≤ 10 mln euro lub ≤ 10 mln euro
średnie < 250 ≤ 50 mln euro lub ≤ 43 mln euro

Dane przedstawione powyżej dotyczą  przedsiębiorstwa i wielkości dofinasowania.

Ważna informacja, jeżeli przedsiębiorstwo, które bierze udział w usługach jest przedsiębiorstwem powiązanym bądź partnerskim ma to wpływ na wielkość dofinansowania, ponieważ dane są sumowane proporcjonalnie z poszczególnych podmiotów wg. posiadanych np. udziałów.

Informacje dotyczące uczestników – pracowników kierowanych na nasze usługi

Na usługi delegowane są osoby – pracownicy, które również muszą być zarejestrowane w systemie tzw. BUR. Jeżeli masz pytanie w jaki sposób to zrobić – skontaktuj się z nami.

Pracownik jako uczestnik poszczególnych usług wypełnia formularz zgłoszeniowy uczestnika usługi – w. przypadku pytań lub problemów z wypełnienieniem formularza, skontakuj się z nami.

Dokumentacja zgłoszeniowa 

Do kompletu dokumentacji zgłoszeniowej na usługi potrzebne jest zaświadczenie z ZUS I US o niezaleganiu ze składkami. Ten dwa dokumenty musi pozyskać samo przedsiębiorstwo, które chce skorzystać z dofinansowania do usług. Zaświadczenia są ważne 3 m-ce od daty wystawienia.

Jak zgłosić się na nasze usługi lub szkolenia z dofinanosowaniem z BUR ?

Zgłoszenie na usługi odbywa się za pomocą systemu SEKAP, zgodnie z harmonogramem naborów – w każdym tygodniu nabór prowadzi inny Operator.

O szczegółowe informacje możesz zapytać piszać na nasze wsparcie – sekcja Badań i Usług Rozwojowych w Experio : bur @ kancelaria-experio.pl

Zostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.