Audyt na najwyższym poziomie

Etyka, uczciwość i profesjonalizm to nasze priorytety

Telefon

+48 33 487-69-37

 • Fundusze unijne konkursy

  W przypadku potrzeb i planu inwestycji w prowadzenie badań B+R chcielibyśmy przedstawić naszą propozycję konkursów w 2018 roku. Propozycja konkursów związana jest z naszą analizą opłacalności i atrakcyjnością wsparcia (dofinansowania) poszczególnych konkursów.   Konkursy pozwalające dofinansować przeprowadzenie prac B+R –  terminy naborów w NCBiR: „Szybka ścieżka” dla MSP – pierwszy nabór (budżet – 700 mln […]

 • Fundusze unijne konkursy

  Informujemy o nowym konkursie na prowadzenie prac B+R. Krótki opis warunków konkursu podajemy poniżej, a szczegółowe opracowanie (Konspekt) możesz pobrać z naszego serwera klikając w link: „Konspekt NCBiR – prowadzenie prac B+R – Konkurs 5/1.1.1/2017 „   Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka Działania 1.2: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17   Przedmiotem konkursu jest […]

 • Pracuj w kancelarii

  Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje Kierownik ds. relacji z klientami  miejsce pracy: Bielsko-Biała   Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zagadnień związanych z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, znajomość tematyki prawa zamówień publicznych, umiejętność dobrej organizacji pracy, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, silna motywacja i zorientowanie na cel, zdolności interpersonalne i łatwość w budowaniu […]

 • Fundusze unijne konkursy

  Informujemy o nowym konkursie na prowadzenie prac B+R. Krótki opis warunków konkursu podajemy poniżej, a szczegółowe opracowanie (Konspekt) możesz pobrać z naszego serwera klikając w link: „Konspekt NCBiR – prowadzenie prac B+R – Konkurs 5/1.1.1/2017 „   Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Konkurs 5/1.1.1/2017: konkurs dla mikro-, […]

 • JPK rozliczenie VAT

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, wykazała następujące niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej: rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres, rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT, przypadki uwzględniania w plikach JPK zakupu faktur VAT wystawionych […]

 • Fundusze unijne wnioski dofinansowania

  Od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Wprowadzono m. in. zmiany dotyczące: bazy personelu (podrozdział 6.15 Koszty pośrednie) – w bazie tej nie będą rejestrowane dane personelu projektu w przypadku, gdy koszty personelu są rozliczane z wykorzystaniem metod uproszczonych, niezależnie od źródła […]

 • Pracuj w kancelarii

  Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. IT  miejsce pracy: Bielsko-Biała   Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zagadnień związanych z PHP / HTML / CSS / AJAX / MYSQL / JQUERY, umiejętność dobrej organizacji pracy, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, silna motywacja i zorientowanie na cel, zdolności interpersonalne i łatwość w budowaniu efektywnej komunikacji z klientami […]

 • Pracuj w kancelarii

  Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje Kierownik ds. relacji z klientami  miejsce pracy: Bielsko-Biała   Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zagadnień związanych z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, znajomość tematyki prawa zamówień publicznych, umiejętność dobrej organizacji pracy, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, silna motywacja i zorientowanie na cel, zdolności interpersonalne i łatwość w budowaniu […]

 • Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik ds. relacji z klientami  miejsce pracy: Bielsko-Biała   Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zagadnień związanych z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, znajomość tematyki prawa zamówień publicznych, umiejętność dobrej organizacji pracy, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, silna motywacja i zorientowanie na cel, zdolności interpersonalne i […]

 • Newsy artykuły na temat defraudacji i audytu

  Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). Dlaczego i dla kogo Jednolity Plik Kontrolny? Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów […]