Fundusze unijne konkursy

Informujemy o nowym konkursie na prowadzenie prac B+R. Krótki opis warunków konkursu podajemy poniżej, a szczegółowe opracowanie (Konspekt) możesz pobrać z naszego serwera klikając w link:

„Konspekt NCBiR – prowadzenie prac B+R – Konkurs 5/1.1.1/2017 „

 

Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka

Działania 1.2: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17

 

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cele szczegółowe:

  • 1 typu projektu Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
  • 2 typu projektu Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

 

Warunkiem wsparcia w ramach 1 typu projektu jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo planu badań tj. planu prac B+R. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania zgodne z RIS badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu.

W przypadku konkursu pomoc dla 1 typu projektu jest udzielana na podstawie art. 14 Rozporządzenia 651/2014. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej zarówno w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i w przypadku dużych przedsiębiorstw.

 

Warunkiem wsparcia w ramach 2 typu projektu jest komercyjne wykorzystanie
w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu – dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

 

Dalsze, szczegółowe informacje (wraz z kryteriami wyboru) znajdują się w załączonym konspekcie. Konspekt możesz pobrać >>TUTAJ<<

Zostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.