Audyt na najwyższym poziomie

Etyka, uczciwość i profesjonalizm to nasze priorytety

Telefon

+48 33 487-69-37

Bielsko-Biała, 12.01.2018r.

 

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI usług świadczonych przez Kancelarię EXPERIO

 

Klienci Kancelarii EXPERIO upoważnieni są i mają do tego prawo aby zgłosić reklamację w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji  usługi.

Reklamacje dotyczące świadczonych przez Kancelarię EXPERIO usług mogą być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty listem poleconym, osobiście na adres Kancelarii lub pocztą elektroniczną:

  • biuro „@” kancelaria-experio (kropka) pl – wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Kancelarię usług,
  • bur „at” kancelaria-experio (kropka) pl – reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach BUR (usług rozwojowych)

Oceny zasadności reklamacji dokonuje właściciel Kancelarii po sprawdzeniu realizacji usługi zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami obowiązującymi w Kancelarii oraz rozmowie z trenerem/pracownikiem (współ-)realizującym usługę, której reklamacja dotyczy. W przypadku uznania reklamacji przewiduje się następujące formy rekompensaty:

  • dodatkowe indywidualne konsultacje tematyczne dla uczestników/Firmy –  w zakresie uzgodnionym z reklamującym,
  • rekompensatę finansową w postaci zwrotu części lub całości kosztów usługi – na podstawie uzgodnień z reklamującym.

Klienci zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii świadczonych w ramach BUR, zgłaszając się na taką usługę, jednocześnie (poprzez zgłoszenie na usługę) potwierdzają zapoznanie się i akceptację niniejszych regulacji.

Każda reklamacja podlega rejestracji w księdze reklamacji (a w przypadku usług świadczonych w ramach BUR – rejestr kontroli wewnętrznej) i służy do oceny działania firmy dokonywanej corocznie przez właściciela Kancelarii.

 

 

 

(-) Krzysztof Klimczak