Audyt na najwyższym poziomie

Etyka, uczciwość i profesjonalizm to nasze priorytety

Telefon

+48 33 487-69-37

Informujemy, że z dniem 31 październiak 2017r. nasza kanclearia uzyskała certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie (ważności):

1. audyt wewnętrzny i zewnętrzny

2. usługi wykrywania i przeciwdziałania defraudacjom

3. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

4. usługi doradcze i szkoleniowe

 

Certyfikat ważny jest do 29 października 2020 roku.

 

Dziękujemy wszystkim naszym Klientom za dotychczasowe zaufanie  i współpracę. Zobowiązujemy się do dalszego rozwijania jakości naszych usług oraz zapraszamy do dalszej współpracy obecnych jak i nowych Klientów.

 

Tutaj możesz pobrać nasz certyfikat :

1. w języku polskim >> Certyfikat ISO 9001:2015 EXPERIO <<

2. w języku angielskim >> Certificate ISO 9001:2015 EXPERIO <<